Ubaci Flašu Za Udrugu Našu

Ubaci Flašu Za Udrugu Našu04 Apr 06:00 - 15 Apr 09:00 - Zagreb
Udruga Stari Papir Za Novi Osmijeh

Route
More info

"#Ubaci #Flašu Za Udrugu Našu" Zainteresirani?
Za donaciju povratne ambalaže možete dobiti i potvrdu za donaciju, za porezno priznati odbitak!
Molimo kontakt u Inbox/poruke!
Projekt smo zamislili kao način na koji bi zainteresirani poslovni subjekti i građani koji imaju mogućnosti skladištenja i želju za donacijom povratne ambalaže istu donirali za nabavku i troškove odražavanja kombi vozila za potrebe SPZNO, Te za troškove goriva.
Povratnu ambalažu sakupljajte, sa ili bez čepova ( čepove sakupljamo za UOLL Iz Čakovca), spremite i kad sakupite veću količinu obavijestite nas za preuzimanje, ili ćemo preuzeti prilikom preuzimanja starog papira.
Vi slobodno prikupljajte #flaše, #limenke i ostalo iz sustava povratne naknade ako imate mogućnosti skladištenja. Preuzeti ćemo sakupljeno prvom prilikom.Hvala Vam od ♥ na podršci!
Vaš radni tim #SPZNO
UDRUGA
„GRAĐANSKA INICIJATIVA
STARI PAPIR ZA NOVI OSMIJEH“
Avenija Većeslava Holjevca 62
10175 Zagreb
OIB: 04191489016
MBPS: 4535367
ŽIRO RAČUN: HR6524020061100780563
IBAN HR6524020061100780563
Swift/bic:esbchr22
Telefon: 0918900073
spzno.weebly.com/
facebook.com/staripapirzanoviosmijeh/


Opremimo Dječji-je Odjel-e Novom Opremom

01 Jan 01:00 - 14 Jan 04:00 01 Jan 01:00 - 14 Jan 04:00 - Zagreb Zagreb
Udruga Stari Papir Za Novi Osmijeh Udruga Stari Papir Za Novi Osmijeh
Kratkim mikro akcijama Namjera nam je opremiti dječje odjele bolnica i bolničkih centara i klinika Novom Kvalitetnom Opremom. (Pidžame, bodiji, majice, tajice, ma sve što treba...   More info


© 2018 Siguez