Irie Garden- 10th Digitron B-day | 2 floors (Dub+PsyTrance)

19 May 22:00 - 20 May 07:00 19 May 22:00 - 20 May 07:00 - Zagreb Zagreb
Klub Željezničar Klub Željezničar
IRIE GARDEN presents: 10th DIGITRON SOUNDSYSTEM BIRTHDAY-big celebratIon of soundsystem culture! 2 FLOORS: DUB PSYTRANCE 2 SOUNDSYSTEMS: DIGITRON SOUNDSYSTEM (for the first time...   More info


© 2018 Siguez